MISSIE

Wij zijn gekwalificeerde zelfstandige verpleegkundigen die dagelijks verpleegkundige hulp aanbieden aan zorgbehoevende patiënten in hun eigen vertrouwde thuisomgeving.

Beroep doen op thuisverpleging is voor iedereen een ingrijpende verandering, niet alleen voor langdurige zorg bij hulpbehoevendheid of bij begeleiding naar het levenseinde toe, maar zelfs voor relatief kleine dingen zoals een wondverzorging of een inspuiting. Tenslotte moet je vertrouwen schenken aan de verpleegkundigen om je thuis te komen verzorgen. Wij willen je graag bewijzen dat wij jouw vertrouwen waard zijn.

Wij verbinden er ons toe om bij elke patiënt(e), jong of oud, een gepersonaliseerd medisch zorgaanbod te doen in samenspraak met de behandelende arts(en).

Thuisverpleging kan een alternatief zijn voor opname in verpleeghuis of ziekenhuis.