WERKWIJZE

Samen met deze verpleegkundige wordt bekeken welke zorgen u nodig heeft. Indien dit om ambulante zorg gaat, neemt dit niet zoveel tijd in beslag. Wanneer u voor langere tijd zorgen nodig heeft, dan wordt uitvoerig uw situatie besproken, en geeft u aan waar u hulp wil. Door de lange en uitgebreide ervaring van de verpleegkundigen kunnen zij u ook raad geven. Dikwijls ziet u zelf geen oplossing voor een probleem, waarvan de oplossing voor de hand ligt. Er wordt bekeken waar de hulp van onze verpleegkundigen nodig is, maar ook waar bijvoorbeeld partner, familie of buren kunnen inspringen. En indien nodig worden al onmiddellijk contacten gelegd met externe diensten.

De thuisverpleegkundige heeft ook aandacht voor jouw familiale, psychologische of sociale problemen.

Onze dienst beschikt ook over diverse gespecialiseerde verpleegkundigen (wondzorg, diabetes,...). Zij bieden een extra ondersteuning en zorgen mee voor een goede kwalitatieve zorg.